Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Mäster Samuelsgatan på provisorisk bro, vy västerut. Urschaktning för tunnelbanan mellan Mäster Samuelsgatan 42 och 43. I högra hörnet skymtar gamla Konstfackskolan. I fonden ligger kv. Sporren

Uppdaterad