Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Mäster Samuelsgatan 47. Lantbruksakademiens gård med en järnskodd dörr

Uppdaterad