Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Från hörnet vid Slöjdgatan 2 österut mot Mäster Samuelsgatan 47. Lantbruksakademiens hus med butiker i gatuplanet. Vid byggnaden som skymtar i fonden ligger nu femte höghuset

Uppdaterad