Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Södra Blasieholmshamnen österut. Grand Hotell och Nationalmuseum

Uppdaterad