Foto

Mäster Samuelsgatan 47. Lantbruksakademiens gård