Nedanför en stor tegelbyggnad står en mängd trälådor staplade. En man undersöker en av dem. Den innehåller fisk.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Transporter till Centralsaluhallen. Lådor med fisk.

I Centralsaluhallen såldes främst fisk och kött. Den kompletterades av den intilliggande Klarahallen som var en saluhall för parti- och minuthandel av frukt, grönsaker och blommor. Hallarna låg på det som idag är Blekholmsterassen. Centralsaluhallen slog upp portarna 1912 och Klarhallen den 31 maj 1933. Läget var strategiskt intill Klara sjö och de närliggande järnvägsspåren till Centralstationen. 

1962 invigdes Årsta partihallar utanför stan och tog över en stor del av handeln. Området kring Klarahallen användes länge som allmän parkeringsplats och till slut fanns nästan bara kontoret för Slakthus- och saluhallsstyrelsen kvar. Hela området omformades på 1990-talet då den nuvarande bostadsbebyggelsen på Blekholmsterrassen uppfördes.

Uppdaterad