Foto

Vid Järnvägsbron t.v. byggs Centralbron som en fortsättning på trafikleden genom Söderledstunneln