Foto

Strömbron byggs mellan Södra Blasieholmshamnen (nu Strömkajen) och Skeppsbron