Foto

Centralsaluhallen. Detaljer av östra sidan med reklam. Nu Kungsbron 23, kv. Blekholmen