Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Kv. Stigbygeln, Mäster Samuelsgatan 41-45, västerut. Här ligger nu femte höghuset. Rivningsarbete för tunnelbanans framdragning har påbörjats i kv. Faunen, Mäster Samuelsgatan 40-42

Uppdaterad