Foto

Å K. Slottets Borggård under Konungens tal. Bondetåget 1914.

Fotot publicerades i den fotografiska boken Minne från Bondetåget 1914 .