Ritning

Ritning till fastighet i kvarteret Minotaurus

Byggnadsritning för renovering av fastigheten Minotaurus 4. Tidigare kallades fastigheten för Minotaurus 76, 77. Adressen Storkyrkobrinken 12 och är den gamla kyrkoherdehuset i Nikolai församling.