Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Sergelgatan söderut mot Mäster Samuelsgatan 45 A med Chic, Mönsteraffären. I kanten t.h. Konstfackskolan, kv. Beridarebanan. T.v. kv. Faunen. Mäster Samuelsgatan 45 är idag femte höghusets norra sida

Uppdaterad