Foto

Hötorget 10 (Sergelgatan 10) efter rivning. Vy västerut mot Hötorgshallen. I fonden ligger varuhuset PUB. T.h. Konserthusets södra sida. Här ligger nu första höghuset, Sergelgatan 22, kv Beridarebanan