Ritning
Arkitekt: Carlberg, Johan Eberhard (1683-1773). Stockholms stadsarkiv

Ritning till byggnad vid Kungsholmens glasbruk

Ritning till byggnad vid Kungsholms Glasbruk.

Uppdaterad