Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Huset vid Oxtorgsgatan 9 under rivning. Vy söderut mot Betlehemskyrkan vid Jakobsbergsgatan, Sergelgatan 1 samt gårdssidan av Konstfackskolan (lanterninen skymtar i bildens övre högra hörn)

Uppdaterad