Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Årsta Holmar, utsikt från järnvägsbron mot nordost. F.d. Tanto Sockerbruk och Södersjukhuset i fonden

Uppdaterad