Ritning

Ritning över hus i f.d. kvarteret Barnängsbacken

Byggnadsritning för fastighet i f.d. kvarteret Barnängsbacken. Fastigheten ligger mellan Bondegatan och Nygatan. Kvarteret motsvaras av dagens kvarteret Oljan och Lampan. Beställd av herr Charles Tottie.