Ritning
Arkitekt: Wåhlberg, J H. Stockholms stadsarkiv

Ritning över fastigheten Trivia 27, 28 och 29

Beställare: Herr handelsman Roland Skröder.

Uppdaterad