Foto
Fotograf: Beckman, Ernst. Stockholms stadsmuseum

Gamla Tranebergsbro, från 1850-talet, västerut.

I förgrunden den bebodda pråmen "Noaks ark".

Uppdaterad