Ritning

Ritning över fastigheten Vintertullen 52

Plan- och fasadritning över fastigheten Vintertullen Större, Katarina.