Foto
Fotograf: Okänd. Stadsmuseet i Stockholm

Gustav Adolfs Torg vid firandet av Gustav II Adolfs dödsdag. I fonden Operan

Uppdaterad