Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Gustav Adolfs Torg vid firandet av Gustav II Adolfs dödsdag. I fonden Operan

Uppdaterad