Foto

Gustav Adolfs Torg vid firandet av Gustav II Adolfs dödsdag. I fonden Operan