Ritning

Ritning över parmmätarehus vid Kungsholms Hamnplan

Ritning över Parmmätarehus vid Kungsholms Hamnplan.