Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Ritning över parmmätarehus vid Kungsholms Hamnplan

Ritning över Parmmätarehus vid Kungsholms Hamnplan.

Uppdaterad