Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Kv. Sockerbruket, Tanto Sockerbruk, sett från Årstabron. Södersjukhuset i fonden

Uppdaterad