Ritning

Ritning över fastigheten Gripen 4

Beställare: Murmästare Anders Hartwixk, Herr Banco