Ritning
Arkitekt: Tottie Petson. Stockholms stadsarkiv

Ritning över fastigheten Gripen 4

Beställare: Murmästare Anders Hartwixk, Herr Banco

Uppdaterad