Ritning

Ritning över fastigheten Vintertullen 4

Beställare:Fabrikören Herr Anders