Ritning
Arkitekt: Österberg, Kolmodin, L. Stockholms stadsarkiv

Ritning över fastigheten Vintertullen 4

Beställare:Fabrikören Herr Anders

Uppdaterad