Ritning
Arkitekt: Westrell, Pehr. Stockholms stadsarkiv

Ritning över fastigheten Icarus 2

Beställare: Hovslagaren Ruselag

Uppdaterad