Vid en lastkaj står flera små lastbilar parkerade. På lastkajen är trälådor med fisk staplade på varandra. En man bär en låda, en annan man ser ut att räkna lådorna och en tredje man står och röker en pipa.
Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stadsmuseet i Stockholm

Transporter till Klarahallen och Centralsaluhallen. Lådor med fisk.

Klarahallen var en saluhall för parti- och minuthandel av frukt, grönsaker och blommor. Den låg på det som idag är Blekholmsterassen och slog upp portarna den 31 maj 1933. Läget var strategiskt intill Klara sjö och de närliggande järnvägsspåren till Centralstationen. Hallen för frukt och grönt var ett komplement till Centralsaluhallen ett kvarter norrut. Där såldes det främst fisk- och köttvaror.

1962 invigdes Årsta partihallar utanför stan och tog över en stor del av handeln. Området kring Klarahallen användes länge som allmän parkeringsplats och till slut fanns nästan bara kontoret för Slakthus- och saluhallsstyrelsen kvar. Hela området omformades på 1990-talet då den nuvarande bostadsbebyggelsen på Blekholmsterrassen uppfördes.

Uppdaterad