Ritning
Arkitekt: Degenaer, Johan D. Stockholms stadsarkiv

Ritning över fastigheten Islandet 2

Beställare:Handelsmannen och bryggaren Magnus

Uppdaterad