Ritning

Ritning över fastigheten Islandet 2

Beställare:Handelsmannen och bryggaren Magnus