Ritning

Ritning över fastigheten Nederland 5

Beställare: Ålderman vid Grofsmedsämbetet Herr Lars