Ritning
Arkitekt: Wickman. Stockholms stadsarkiv

Ritning över fastigheten Nederland 5

Beställare: Ålderman vid Grofsmedsämbetet Herr Lars

Uppdaterad