Ritning

Ritning över fastigheten Glasbruket Större 69

Beställare: Hökaren Mathias Bergwall.