Ritning
Arkitekt: Roos, Eric. Stockholms stadsarkiv

Ritning över fastigheten Glasbruket Större 69

Beställare: Hökaren Mathias Bergwall.

Uppdaterad