Ritning

Ritning över fastigheten Luna 3

Beställare: Grosshandlare Hindrich