Ritning
Arkitekt: Elies W Groth. Stockholms stadsarkiv

Ritning över fastigheten Luna 3

Beställare: Grosshandlare Hindrich

Uppdaterad