Foto

Garvargatan 6. Fasad mot gatan under nedmontering. Observera att stockvarven är numrerade