Foto
Fotograf: Petersens, Lennart af (1913-2004). Stockholms stadsmuseum

Jakobsbergsgatan 38, gården söderut mot inkörsporten. På gården fanns en vedhandel. Här är nuvarande Sveavägen framdragen

Uppdaterad