Foto

Utställningen Söder i konsten, 1955. Bengt Djupfeldt, konstnär