Foto
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Barnen ö: Två direktörer, Ture Henriksson och Ewald Johannesson

Direktören i Arbetsmarknadsnämnden Ture Henriksson (1909-1988). Han samarbetade med Barnens Dagföreningen och såg en möjlighet att ordna olika arbeten i projekt på Barnens Ö för arbetslösa, bland annat en sportanläggning, se verksamhetsberättelsen 1966. I bakgrunden syns direktören för Barnens Dags föreningen Ewald Johannesson (1909-1976). Han var socialdemokrat och politiskt aktiv, bland annat satt han i första kammaren i riksdagen.

Uppdaterad