Foto

Hörnet av Hornsgatan - Götgatan

Så här källhänvisar du till fotografiet

Har du frågor om fotografiet?

Rättigheter

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hornsgatan 1, interiör med vapenornament

Hornsgatan 1, interiör med vapenornament