Foto

Hörnet av Hornsgatan - Götgatan

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Hornsgatan 1, interiör med vapenornament

Hornsgatan 1, interiör med vapenornament