Text
Författare: Jermsten, Elisabet, Johansson, Ingrid (f. 1950). Stockholms stadsmuseum

Vantörs kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

"Vantörs kyrka började byggas 1958 och invigdes 1959. Kyrkan är ritad av arkitekterna Berndt Alfreds (1915–82) och Gunnar Larsén (1915–2005) vilka drev Alfreds & Larsén Arkitektkontor AB i Stockholm. /.../ Vantörs kyrka är arkitekternas enda kyrkobyggnad. Som trädgårdsarkitekt i kyrkoprojektet anlitades Walter Bauer (1912–94)."

Vantörs kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad