Foto

Inkörsporten till Kungl. Posthuset, Vasagatan 28-34 från Mäster Samuelsgatan