Foto
Fotograf: Okänd. Stockholms stadsmuseum

Inkörsporten till Kungl. Posthuset, Vasagatan 28-34 från Mäster Samuelsgatan

Uppdaterad