Foto

Interiör från det inre rummet i hus på Tegnebyvägen 26 i Ängby småstugeområde