Foto

Hantverkargatan 13. Eira sjukhus nedlagt 1955