Text
Författare: Fredriksson, Göran, Lindhagen, Suzanne (f. 1947). Stockholms stadsmuseum

Västerledskyrkan / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Göran Fredriksson]

"Grundstenen till Västerledskyrkan lades i november 1931. Redan i december året därpå kunde kyrkan invigas. Arkitekt var Birger Borgström (1890–1964). Av allt att döma är Västerledskyrkan den enda kyrkan han ritat. /.../ Västerledskyrkan byggdes till på slutet av 1960-talet enligt ritningar av Hans Borgström (född 1922), son till Birger Borgström."

Västerledskyrkan är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad