Text

S:t Jacobs kyrka / [text: Suzanne Lindhagen ; foto Göran Fredriksson]

"Grundläggningen till S:t Jacobs kyrka påbörja­des år 1580 men kyrkan invigdes först 1643. De första ritningarna stod Willem Boy för men murmästaren Hans Ferster var den som avslutade arbetena på 1630–40-talen. /.../ Restaureringen av S:t Jacobs kyrka ledd av arkitekten Ove Leijonhufvud (1883–1962) på 1930-talet präglar dagens kyrkorum."

S:t Jacobs kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.