Foto

Byggnation i kvarteret Stekpannan 18, Alstersvägen 8 i Åkeshovs småstugeområde