Ritning
Upphov: Okänd. Stockholms stadsarkiv

Förslag till påbyggnad och förändring av fastigheten Apollo 5

Beställare: Christopher Pauli. I huset fanns källaren Sveriges Vapen, som även erbjöd rum för resande. På Jonas Brolins karta över Stadsholmen från 1771 har huset markerats med ett litet m. Se länk till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad