Ritning

Förslag till påbyggnad och förändring av fastigheten Apollo 5

Beställare: Christopher Pauli. I huset fanns källaren Sveriges Vapen, som även erbjöd rum för resande. På Jonas Brolins karta över Stadsholmen från 1771 har huset markerats med ett litet m. Se länk till höger.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

1771 års karta över Gamla Stan

1771 års karta över Gamla Stan

Fasaden på Österlånggatan 29

Fasaden på Österlånggatan 29

Förslag till påbyggnad och förändring av fastigheten Apollo 5

Förslag till påbyggnad och förändring av fastigheten Apollo 5

Porten till Österlånggatan 29

Porten till Österlånggatan 29

Österlånggatan 29 mot norr

Österlånggatan 29 mot norr

Österlånggatan 29. Här bodde John Quincy Adams år 1782

Österlånggatan 29. Här bodde John Quincy Adams år 1782