Text
Författare: Jermsten, Elisabet, Johansson, Ingrid (f. 1950). Stadsmuseet i Stockholm

Storkyrkan / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

"År 1306 invigdes S:t Nicolai kyrka (namngiven efter handelns och sjöfartens skyddshelgon) eller Storkyrkan som den kallats sedan 1600-talet. Troligen fanns en kyrka på samma plats redan på 1200-talet. Under århundradens lopp har kyrkan byggts till och förändrats åtskilliga gånger. Den arkitekt som till namnet är känd för eftervärlden och som står för en genomgripande exteriör förändring är Johan Eberhard Carlberg (1683–1773), stadsarkitekt i Stockholm (1727–73). /.../ Kyrkans interiör präglas delvis av den renovering som genomfördes 1906–08 ledd av arkitekten Ernst Stenhammar (1859–1927)."

Storkyrkan är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad