Text
Författare: Jermsten, Elisabet, Johansson, Ingrid (f. 1950). Stadsmuseet i Stockholm

S:t Matteus kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

"S:t Matteus kyrka byggdes 1901–03 efter ritningar av arkitekten Erik Lallerstedt (1864–1955) och invigdes 1903."

S:t Matteus kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Uppdaterad