Text

S:ta Maria Magdalena kyrka / [text: Elisabet Jermsten ; foto Ingrid Johansson]

"S:ta Maria Magdalena kyrka började byggas omkring 1588 och stod klar 1625. Kyrkan har genomgått stora förändringar sedan dess. Ni­codemus Tessin d.ä. (1615–81) ritade 1600-ta­lets tillbyggnader. Han har i Stockholm bland mycket annat ritat Gamla Riksbanken, Bonde­ska- och Wrangelska palatset och Stadsmuseet. Hans son, Nicodemus Tessin d.y. (1654–1728), ritade västportalen. Efter en brand 1759 renove­rades kyrkan efter Carl Johan Cronstedts (1709–77) ritningar. Cronstedt har även ritat Artilleri­gården som numera rymmer Armémuseum. Carl Fredrik Sundvall (1754–1831) ritade den nuvarande tornhuven 1824. På 1920-talet fick interiören sin befintliga prägel efter att ha reno­verats av Lars Israel Wahlman (1870–1952) som hörde till de ledande kyrkoarkitekterna vid den­na tid."

S:ta Maria Magdalena kyrka är en av 43 kyrkor i Stockholms stad, som är särskilt skyddade enligt Kulturminneslagen. Stockholms stift har i samarbete med Stockholms stadsmuseum beskrivit de 43 kyrkorna. Beskrivningarna finns tillgängliga på Stockholms stifts webbplats – se länkarna.

Beskrivningarna ingår också i en CD-romskiva med titeln: Låt kyrkorna berätta : kulturhistoriskt skyddade kyrkor i Stockholms stift, som gavs ut 2008.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Litterär skylt: Citat ur Werner Aspenströms diktsamling Trappan

Litterär skylt: Citat ur Werner Aspenströms diktsamling Trappan