Foto

Smidesverkstad i kv. Järngraven Övra. Kvarteret som låg mellan Sjöbergsplan och Södermalmstorg revs 1954