Foto
Fotograf: Text & Bilder. Stockholms stadsarkiv

Flatenbadet: En paus med bullar och mjölk i juli 1937

I norra ändan av badet låg det särskilda barnbadet. Mellan 1935-1978 kom bussar till bestämda hållplatser i stockholmsområdet och körde ut barn till Flatenbadet. En vanlig sommardag på 1950-talet kunde upp till 2 000 barn bussas ut från Stockholm varje dag.

Mer i Stockholmskällan

Relaterade poster och teman

Uppdaterad